dialog | lectură | imagini și repere în literatura lui Eliade

Șapte plimbări prin Bucureștii lui Mircea Eliade

Pe unde ne plimbăm și despre ce vorbim?

oraşul mitic | labirintul mahalalelor | modernismul noilor bulevarde | spațiul sacru și profan | elemente de mitologie urbană | trasee ale personajelor prin Bucureștiul interbelic și reperele din Bucureștiul de azi |

joi, 30 martie 2017, ora 19.00 >>> rezervă!

lectură | muzică și vin

O lectură despre Ileana

o selecție de fragmente din nuvele și romane | tipologia personajului feminin în opera lui Eliade | dialog despre literatura și memorialistica lui Mircea Eliade

joi, 27 aprilie 2017, ora 19.00.

traseu pietonal în cartierele istorice| Mântuleasa | Sf. Ștefan | Sfinților

6 trasee culturale

Propunem publicului o plimbare care îmbină arhitectura, istoria locurilor și poveștile oamenilor din aceste cartiere vechi bucureștene cu o serie de elemente de mitologie urbană (tramvaiul, liftul, fereastra, podul și pivnița, scara și trăsura), toate printr-o permanentă trimitere la literatura lui Mircea Eliade.
Traseul face și o legătură între istoria personală a lui Mircea Eliade cu aceste mahalale bucureștene – casa cu mansardă, Școala Mântuleasa, Foișorul de Foc, casa lui Mircea Vulcănescu –  și prezența personajelor din literatura fantastică a lui Eliade în acest spațiu urban.
Punct de pornire: Biserica Mântuleasa
Punct final: str. Radu Cristian nr. 1
Traseul va străbate străzile Mântuleasa – Romulus – Popa Soare – Dimineții – Pictor Romano – Sf. Ștefan – Plantelor –Negustori – Dumitru Stăniloae – Calea Moșilor – Sfinților  – Radu Cristian.
sâmbăta și duminica de la ora 17.00 | 1-2 aprilie | 8-9 aprilie | 22-23 aprilie

Sursele bibliografice cele mai importante care au fost consultate sau citate pentru realizarea conținutului traseului sunt autorii: Mircea Eliade, Henri Stahl, Mircea Damian, Andreea Răsuceanu, George Potra, Marcel Iancu și James W. Ozanne, dar și articole din Ilustrațiunea Română și Realitatea Ilustrată.

Leave a Reply