LANSAREA STUDIULUI STRĂZI DESCHISE – RAPORT 2020-2021

ARCEN lansează joi, 31 martie 2022, Studiul Străzi Deschise – Raport 2020/2021, în prezența a peste 140 de organizații, antreprenori, companii, experți, personalități și reprezentanți ai administrației din capitală.

Proiectul Străzi Deschise a pornit ca un răspuns al societății civile la ridicarea restricțiilor pandemiei impuse de starea de urgență, evoluând spre o soluție pentru creșterea numărului de trasee pietonale și îmbunătățirea vieții urbane din centrul Bucureștiului, care a condus la revitalizarea social-culturală și economică a unei întregi artere centrale. 

Toate strategiile și studiile comandate, plătite și aprobate de către Primăria Capitalei recomandă extinderi ale zonelor pietonale și recuperarea spațiului public atât în centru cât și în cartiere, optimizări ale trotuarelor arterelor principale și încurajarea transformării lor în zone de promenadă, introducerea de străzi cu regim de shared space. 

Cele mai recente strategii și studii asupra Bucureștiului, PIDU, PMUD, SIDU, indică gravitatea stării infrastructurii publice și pietonale în oraș. Cauzele principale sunt două: una legată de normarea, executarea, administrarea și mentenanța trotuarelor, a intersecțiilor și a traversărilor pietonale, și una legată de normarea și cadrul legislativ privind spațiul carosabil – parcarea la bordură, limitarea vitezei de rulare, realizarea unei rețele de spații pietonale și străzi în regim sharedspace (cu prioritate acordată pietonilor și traficului nemotorizat). 

În Studiul Străzi Deschise menționăm problematici recurente, precum și câteva date din documentele sus numite: 

– subdimensionarea trotuarelor;

– discontinuitatea materialelor de pavare și mentenanța lor precară;

– lipsa accesibilizării lor prin design incluziv: marcaje tactile pentru nevăzători, borduri conforme pentru deplasarea în scaun rulant, beacon-uri de ghidaj, semnalizare fonică a traversărilor;

– lipsa mobilierului urban de staționare, informare și socializare;

– iluminatul public stradal precar pentru spațiile dedicate pietonilor;

– vegetația de aliniament neîntreținută;

– ocuparea trotuarelor cu autoturisme parcate neregulamentar, pubele, elemente infrastructurale sau diverse alte obstacole;

– trecerile de pietoni insuficient semnalizate sau dispuse la distanțe prea mari, fără raport cu reperele pietonale, timpi de traversare mult prea reduși, lipsa insulelor mediane pentru siguranța traversării;

– obturarea vizibilității în intersecții datorită autoturismelor parcate neregulamentar;

– viteza mare de rulare pe carosabil, zgomotul traficului și poluarea aerului.

Concluziile generale ale Studiului relevă că, pentru majoritatea respondenților, indiferent de categorie – comerciant, public general sau riveran – proiectul Străzi Deschise are un impact pozitiv asupra orașului, reactivând promenada în cadrul urban central, și că se dorește continuarea sa în anii următori fără introducerea comerțului ambulant și a evenimentelor culturale organizate de către Primărie. 

Totodată, respondenții au vorbit despre faptul că proiectul a adus un plus de siguranță în utilizarea pietonală a străzilor, că a diminuat poluarea și zgomotul produs de trafic, că a oferit un cadru urban confortabil pentru plimbare și socializare categoriilor de public defavorizat în general de oraș (copii, adolescenți, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități),  că a deschis orașul către activități sociale, sportive, culturale în aer liber, accesibile tuturor, că a oferit o alternativă petrecerii timpului liber în oraș, care are atât potențialul de a deveni un obicei/tabiet social și cultural, de reîmblânzire a relației afective și identitare a orașului cu proprii lui locuitori, cât și un potențial turistic și că a adus o creștere semnificativă a notorietății, clientelei și a cifrei de afaceri lunare pentru operatorii HORECA aflați în proximitatea zonelor pietonale.

Echipa Străzi Deschise a anunțat Primăria Municipiului București de intenția de a continua proiectul și de a colabora în sprijinul optimizării sale, menționând ca obiective suplimentare pentru anul 2022: 

– continuarea dialogului și stabilirea împreună a unui program de consultări în vederea pregătirii și monitorizării pe parcurs a proiectului;

– definirea unui regim juridic al proiectului, pentru a nu fi încadrat la categoria evenimente ci la condiție temporară a spațiului carosabil sau politică publică cu privire la domeniul public și mobilitatea pietonală; 

– demararea procesului de permanentizare a străzilor pietonale temporare și reversibile, prin înaintarea unei propuneri de hotărâre în CGMB;

 – realizarea unui calendar care să ofere predictibilitatea necesară bunei organizări și dialogului cu toți actorii implicați în organizarea și implementarea proiectului, precum și cu beneficiarul său direct, publicul;

– stabilirea unui cadru formalizat pentru gestionarea diverselor situații particulare, fie survenite în teren, fie datorată programării de evenimente conexe, prin care să se permită luarea rapidă de decizii coerente cu obiectivele proiectului;

– simplificarea sau eficientizarea metodelor de închidere a străzilor;

– realizarea unui studiu mai aprofundat, cu colectare și analizare de date, care să concretizeze astfel proiectul ca instrument de cercetare aplicată;

– realizarea unui ghid de bune practici și recomandări pentru utilizarea spațiilor pietonale, care să ușureze și să îmbunătățească experiența tuturor tipurilor de utilizatori, fie ei public larg, rezidenți sau comercianți;

– creșterea incluziunii în spațiul urban al orașului, utilizând zonele pietonale drept cadru confortabil pentru toate categoriile sociale, de vârstă și abilități fizice și cognitive, semnalizat ca atare; 

– propunerea amplasării de mobilier urban mobil în zona centrală, ca proiect pilot pentru creșterea atractivității spațiului public urban și a responsabilității publicului. 


Considerăm că este esențial ca “Străzi Deschise” să rămână un instrument de negociere pentru planificarea urbană a orașului. Prin aliniere la tendințele europene, proiectul „Străzi Deschise” este expresia unei politici publice unanim acceptată în spațiul european, unde prioritizarea pietonilor și a transportului nemotorizat și recuperarea patrimonială a spațiilor publice sunt etape obligatorii ale dezvoltării actuale a orașelor.