RĂSPUNSUL PRO PATRIMONIO ÎN LEGĂTURĂ CU PALATUL ȘTIRBEY

În legătura cu proiectul de la Palatul Știrbey:

Către,

Doamna Sorina Enache

S.C. HB-DESIGN TEAM ARHITECTURA CONSTRUCȚII MOBILIER S.R.L

H VICTORIA ȘTIRBEI GALLERIES S.R.L

urbanism@hb.design

Domnul Ștefan Dumitrașcu, Arhitect Șef

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

arhitectsef@gmail.com

Spre știința,

Domnului Secretar de Stat Liviu Brătescu, Ministerul Culturii

Domnului director Dragoș Frăsineanu, Direcția pentru Cultură a Municipiului București

contact@dcmb.ro

Stimată Doamna Enache,

Răspunsul dumneavoastră confirmă că proiectul inițiat de H VICTORIA ȘTIRBEI GALLERIES Srl este identic cu Planul Urbanistic Zonal „Complex Multifuncțional Știrbei” Calea Victoriei 107, elaborat de Westfourth Architecture în anul 2009. Acel proiect, abandonat în anul 2015, a fost puternic contestat de locuitorii din strada Banului, de asociatiile de protecție a patrimoniului din București, de reprezentanți ai societății civile și de specialiști în patrimoniu. Toți s-au opus intervențiilor brutale asupra grădinii și palatului Știrbei reclamând, în egală măsură, demolarea ilegală a anexelor, a pivniței de vinuri și a grajdurilor palatului.

Proiectul Planul Urbanistic Zonal „Complex Multifuncțional Palatul Știrbei”, Calea Victoriei 107 se înscrie în categoria proiectelor pentru care autoritățile române au fost criticate de organizații internaționale care militează pentru protejarea și conservarea patrimoniului arhitectural si a peisajului cultural.

În 2014, Comitetul Științific al ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) a alertat autoritățile române referitor la distrugerile ireparabile aduse patrimoniului istoric bucureștean și a cerut renunțarea la urbanismul derogatoriu practicat de Primăria Capitalei.

https://www.icomos.org/en/get-involved/inform-us/heritage-alert/current-alerts/735-heritagealert-historic-city-of-bucharest-romania

În 2016 WMF (World Monuments Fund) a inclus Bucureștiul pe lista celor 50 cele mai Periclitate Zone Istorice din Lume (Fifty Most Endangered Historic Sites).

https://www.wmf.org/project/bucharest

Motivele pentru care ne opunem proiectului promovat de H VICTORIA ȘTIRBEI GALLERIES S.R.L.

1. Conservarea imaginii Palatului Știrbei, monument istoric de grupa A (valoare națională si universală), nr. 2204 în Lista Monumentelor Istorice din 2015, cod B-II-M-A-19860.

Pentru a proteja imaginea Palatului Știrbei trebuie evitată suprapunerea lui vizuală cu o nouă construcție. În consecință, noul imobil trebuie retras la o distanță de minimum 30,00m față de laturile palatului și să nu aibă mai mult 25,00m înălțime.

2. Conservarea și restaurarea grădinii istorice din spatele Palatului Știrbei, parte integrantă a ansamblului princiar.

Grădina palatului Știrbei apare în planurile istorice ale Bucureștiului, planul Borroczyn din 1844-1846, fotografiile aeriene din 1927, și este descrisă în relatările mai multor călători străini. Pentru conservarea substanței istorice a palatului Știrbei, refacerea grădinii este la fel de importantă ca și reconstruirea grajdurilor demolate ilegal.

3. Conservarea spațiului plantat dinspre Calea Victoriei și a gardului

Ca toate reședințele aristocratice, Palatul Știrbei are în partea din față o curte de onoare, parțial plantată, înconjurată de un gard ornamental. Eliminarea acestor elemente este inacceptabilă.

4. Respectarea caracteristicilor ansamblului de arhitectură din spatele Palatului Știrbei, pe strada General Constantin Budișteanu, clasat monument istoric de grupa B, cod B-II-a-B-18235, nr. 514 în Lista Monumentelor Istorice din 2015

Aceasta este o zonă dominant rezidențială, cu regim jos de înălțime și vegetație abundentă. Noua clădire trebuie retrasă consistent de la stradă și limitată la regimul de înălțime a ansamblului clasat. Starea de conservare a Palatului Știrbei, monument istoric de importanță națională și universală, impune lucrări urgente de restaurare. Vechii proprietari, Ovidiu si Alexandru Popescu, au condiționat întreținerea și restaurarea Palatului Știrbei de construirea unui mall (‘Complex Multifuncțional Știrbei’), cu încălcarea legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Restaurarea Palatului Știrbei nu poate fi condiționată de adoptarea Planului Urbanistic Zonal ‘Complex Multifuncțional Palatul Știrbei’. Legea 422/2001 este categorică în această privință:

Art. 36, pct. 1

“În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii și titularii de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligați:

(a) să întrețină, să folosească și să exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei legi și a Obligației privind folosința monumentului istoric, conform art.17

(b) să asigure paza, integritatea și protecția monumentelor istorice, să ia măsuri pentru prevenirea și stingerea incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparații curente și de intreținere a acestora în condițiile legii.

Cu stimă,

Arh. Șerban Sturdza

Președinte fundația Pro Patrimonio