SCRISOARE CĂTRE PMB | PALATUL ȘTIRBEY

ARCEN solicită Primăriei Municipiului Bucureşti București să reia Consultarea Publică pe „Faza de Intenție Elaborare PUZ – Complex Multifuncțional Palatul Știrbey” din Calea Victoriei 107, care a avut loc în perioada 1-24 aprilie 2020. Publicul, rezidenții, locuitorii Bucureștiului, specialiștii nu au putut să-și comunice observațiile și propunerile, întru cât, perioada de consultare coincide cu restricțiile impuse de starea de urgență care a limitat deplasarea cetățenilor prin oraș și implicit informarea lor cu privire la acest proiect. Totodată, atenționăm asupra faptului că PMB nu a respectat prevederile legii de a anunța proiectul pe platformele publice (website primărie, platformă urbanism, etc) pe perioada în care proiectul se află în faza consultării publice, încălcând reglementările aplicabile unei consultări publice corespunzătoare, conform Ordin nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, publicat in Monitorul Oficial nr. 47/19.01.2011, dat in baza art. 57 si 61 din Legea nr. 350/2001 si art. 13 alin. 6 din HG 1631/2009.

Consultarea publică și aducerea la cunoștință a publicului nu a fost una efectivă și reală, astfel încât termenul pentru trimiterea observațiilor, sugestiilor, etc. nu a început să curgă întru cât:

1.Avand în vedere restricțiile de circulație impuse cetățenilor de către autorități în contextul epidemiei Covid-19, publicul nu a putut lua la cunoștință de panoul amplasat pe gardul Palatului Știrbey;

2. Nu s-a făcut afișarea cu privire la intenția de elaborare PUZ pe platformele online ale Primăriei și nu a apărut nicio informație în acest sens, procedură obligatorie de parcurs conform legii și care se impunea cu atât mai mult dată în starea de urgență, panoul neputând fi consultat din cauza restricțiilor impuse de autorități.

În plus, în capitolul V din Decretul prezidențial nr. 195/16.03.2020 referitor la Starea de Urgență institută din cauza epidemiei, intitulat Domeniul justiției, reglementează cu titlu special regimul juridic al termenelor de prescripție și de decădere. Conform art. 41 din Decret: „Prescripţiile şi termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgenţă instituite potrivit prezentului decret, dispoziţiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispoziţii legale contrare nefiind aplicabile.”

Așteptăm soluționarea cererii în termen de 30 zile, conform art. 8 alin. (1) din Ordonanta de Guvern nr. 27/2001.

ARCEN, prin reprezentant legal Edmond Niculușcă.